Центр реформування ЖКГ

Керівництво

Директор Центру реформування ЖКГ – Сергій Дем’янов.

На початку 2014 року на урочистому засіданні Інституту було прийняте рішення про створення в рамках Інституту —Центру реформування ЖКГ. Основним напрямом діяльності цього Центру буде глибокий аналіз питань та проблем ЖКГ України, розробка програми реформування цього сектору, співпраця з провідними експертами та інституціями, а також інформування про діяльність цієї сфери.

Проблемна ситуація у ЖКГ. На сьогоднішній день інфраструктура об’єктів ЖКГ перебуває у складномутехнічному стані. Загальну суму інвестицій, потрібних для ефективної роботи об’єктів сфериЖКГна сьогодні можна оцінити тільки приблизно. Для отримання точних цифр слід здійснити аудит. За приблизними підрахунками, взятими з різних джерел, вся сфера ЖКГ потребує інвестицій у розмірі близько двох річних бюджетів України – приблизно 800 млрд. грн., без врахування інфляції. Не вкладаючи цих коштів, бюджет отримує щорічно величезні фінансові навантаження та втрати, спричинені неефективністю роботи системи, а саме:

—     енергетичні втрати через низький ККД тепломереж, опалювального обладнання;

—     втрати через неефективні технологічній проектні рішення;

—     енергетичні втрати на об’єктах споживання енергетичних ресурсів;

—     втрати на ремонтах мереж і обладнання через їхню фізичну застарілістьі зношеність;

—     неефективна організація праці тощо.

Ці проблеми актуальні для всієї сфери ЖКГ.

Центральною проблемою, на вирішення якої спрямований цей проект є пошук стратегічних і тактичних рішень щодо реформування сфери ЖКГ. Важливо також більше інформувати про проблеми ЖКГ у мас-медіях.

Протягом незалежності України тема неефективності ЖКГ була однією з провідних проблемних тем в рамках економічної та соціальноїполітики держави. Про це свідчать численні програми реформування. Ця тема була приводом для різного роду електоральних спекуляцій під час виборчих кампаній, макроекономічних спекуляцій у звітах так би мовити досягнень всіх попередніх урядів. Але проблеми не вирішувалися і ситуація з часомлише погіршувалась. Основні фонди все більше зношуються. Самими гаслами їх не поліпшити. Тому якнайшвидше слід переходити від слів до діла. Інакше можна довести сферу ЖКГ до колапсу.

Нинішня державна стратегія реформування ЖКГ сформульована у Законі про «Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки». Основні проблемні питання сформульовані у Розділі 1 — «Сучасний стан житлово-комунального господарства».В ньому йдеться про критичний стан ЖКГ та зазначено основні проблемні моменти.

Досвід розвинених країн і небагатьох локальних інвестиційних проектів у ЖКГ, реалізованих в Україні, свідчить, що найефективнішою є стратегія залучення у сферу ЖКГ приватних інвестицій. Згодом їхслід залучати на конкурсній основі. Вагомих причин цьому є кілька:

-          Відсутність державних коштів для модернізації та реформування системи ЖКГ і скорочення видаткової частини бюджету на близько 80 млрд грн.

-          Залучення до державного бюджету недержавних інвестицій. Чим їх більше, тим ліпший стан економіки.

-          Відсутність значних капітальних видатків та видатків на ФОП дозволить спрямувати ці кошти в інші сфери економіки держави.

-          Ефективніша система ЖКГ потребуватиме менших видатків (за рахунок збільшення ККД зменшаться втрати).

-          Як показує загальносвітовий досвід, в таких сферах ефективніше працюють приватні інвестиції, а не планова державна економіка. Це стосується як інвестицій, так і управління.

-          Приватний інвестор діятиме відповідальніше. Держава  ж через місцеві та загальнодержавні органи залишає за собою реґулятивну та контрольну функції. У разі соціально неадекватної поведінки держава має всі можливості та інструменти до застосування санкцій.

Отже, основною метою цього проекту є спільна з провідними експертами та інституціями розробка програми реформування ЖКГ України. Серед бізнесу і громадськості поширюватимуться відповідні напрацювання. Це пришвидшить надходження у сферу ЖКГ України приватних інвестицій та покращить якість надання житлово-комунальних послуг.