Методи досліджень

Кількісні дослідження

Інтерв’ю обличчя до обличчя. Анкетування (самостійне заповнення анкети респондентом). Інтернет-опитування. Телефонне опитування. Поштове опитування. Контент-аналіз документів (повідомлень ЗМІ). Замір потоків. Тестування (in hall-test та in home-test)

Якісні дослідження

Глибинне інтерв’ю. Фокус-групове інтерв’ю. Диадні інтерв’ю. Міні-групові інтерв’ю. Проекційні методи. Експертне опитування. Спостереження. Експеримент. Приховане інтерв’ю. Тестування продукту (рекламний, товар, упаковка тощо).

Джерела інформації

Відповіді респондентів: випадково відібрані респонденти, експерти, продавці, персонал компаній, покупці тощо. Сайти в мережі інтернет. Дані Органів державної статистики. Результати раніше проведених досліджень (відкриті дослідження). Повідомлення засобів масової комунікації: ЗМІ — статті у газетах, журналах, передачі на ТБ, радіо-передачі тощо. рекламні матеріали — реклама у ЗМІ, рекламні щити, оголошення, ролики тощо. Торгівельні точки. Інформація з неофіційних джерел.

Типи маркетингових досліджень

Ad-hoc дослідження. Дослідження, що спеціально розробляються під потреби замовника. Трекінгові дослідження. Здійснюється моніторинг певних параметрів та характеристик на невеликих однакових за структурою вибірках респондентів упродовж визначеного часового періоду. Омнібус (синдикатні дослідження). В одному дослідженні беруть участь одразу декілька замовників, під кажного з яких розробляється окремий блок запитань. Панельні дослідження. Дослідження, які проводяться з певною регулярністю, на одній і тій же виборці.

Стандарти досліджень

Кожен дослідницький проект складається з наступних етапів: 1. Розробка програми та інструментарію дослідження. 2. Дизайн вибірки. 3. Тренінг інтерв’юерів. 4. Польовий етап збору інформації. 5. Контроль якості отриманої інформації. 6. Введення інформації до елктронної бази даних, контроль та обробка інформації. 7. Аналіз даних дослідження та складання звітів. 8. Презентація результатів дослідження.

Результати дослідження, в залежності від побажань замовника, надаються у наступних форматах:
Аналітичний звіт. Технічний та дескриптивний звіт. Масиви даних у спеціалізованій програмі обробки даних (SPSS, ОСА тощо.). Одновимірні та двовимірні таблиці даних. Результати спеціальних методів аналізу даних (таблиці).

Варіанти надання аналітичного звіту:
Роздрукований та електронний вигляд (*.doc або *.pdf на диску або на електронну адресу Замовника). Роздрукована та електронна презентація у форматі MSPowerPoint.