Маркетингові послуги

Проведення маркетингових досліджень

Аудит роздрібної торгівлі. Консалтинг по відкриттю нових об’єктів: торгівля, послуги, офіс. Дослідження людинопотоків. Навчання співробітників Замовника методології, методиці та техніці проведення маркетингових досліджень.

Дослідження продукту

Споживчі якості продукту. Тестування назви та упаковки продукту. Сильні та слабкі сторони продукту. Порівняння продукту з конкурентними та альтернативними. Дослідження ціни.

Дослідження реклами та бренду

Ефективність реклами та рекламної кампанії. Тестування концепції рекламної кампанії. Тестування рекламного продукту. Дослідження цільової аудиторії. Сприйняття рекламних матеріалів. Вид реклами, носій, місце, час, строки, періодичність виходу тощо. Моніторинг рекламної кампанії. Потреби цільової групи. Лояльність споживачів. Причини та фактори вибору чи відмови від вибору продукту. Сприйняття позиціонування бренду.

Дослідження дистриб’юції продукту

Аудит цін на продукт в роздрібній та оптовій мережі. Аудит територіальної поширеності продукту в роздрібній та оптовій мережі. Аудит представленості продукту Замовника, конкурентного та альтернативного продукту в роздрібній та оптовій мережі тощо.

Дослідження споживачів та цільової аудиторії

Цільова аудиторія: соціально-демографічні, територіальні, психологічні характеристики, прибуток, купівельна спроможність тощо. Стиль життя споживачів. Установки та ставлення споживачів до продукту, бренду. Лояльність споживачів. Поведінка споживачів. Базові життєві цінності споживачів. Очікування та потреби споживачів. Процес прийняття рішення споживачем. Характеристики споживачів конкурентного продукту тощо.

Дослідження ринку

Структура, сегментація та долі ринку. Об’єм та ємкість. Динаміка та тенденції розвитку. Бар’єры. Можливості, перспективи та ризики. Конкурентне середовище.

Дослідження діяльності конкурентів, конкурентного середовища

Сильні та слабкі сторони конкурентів і замовника. Розподіл долей ринку. Ефективність, маркетингові засоби та дії конкурентів: рекламна кампанія, удосконалення товару, зміна ціни, розвиток сервісу тощо. Позиції та представленість продукції конкурентів на ринку. Характеристики та властивості продуктів конкурентів. Споживачі конкурентних продуктів. Дистриб’юція продукту компаній-конкурентів.

Дослідження ціни на продукт

Фактори формування та зміни ціни. Аудит цін на продукт. Купівельна спроможність споживача. Позиція продукту в структурі витрат споживача.

Дослідження попиту на продукт

Причини та фактори формиування та зміни попиту. Прогнозування шляхів розвитку ситуації у зміні попиту. Ефективність засобів по збільшенню попиту.

Аудит роздрібної торгівлі

Аудит цін на продукт. Аудит цін на конкретні конкуруючі та альтернативні продукти. Аудит територіальної розповсюдженості продукту в роздрібній та оптовій мережі. Аудит представленості продукту в роздрібній та оптовій мережі.

Консалтинг з відкриття нових точок: торгівля, послуги, відвідуваний офіс

Найбільш оптимальне місце розташування точки. Прогнозування ефективності роботи точки на вказаному місці. Збір інформації про наявність діяльності конкурентних та альтернативних точок на певній територіальній одиниці: кількість точок, зручність їхнього розташування, час роботи, якість обслуговування, представленість продуктів, цінова політика, ціны на окремі групи продуктів тощо. Потреби, задоволеність та думка мешканців даної територіальної одиниці та постійних відвідувачів конкурентних й альтернативних точок. Зручність місцерозташування конкретної точки для відвідувачів різних типів.